Collectieve intelligentie en participatief beleid

Introductie: halve dag

Trainingstraject : 4 dagen 

Deze training is bestemd voor iedereen die de nodige vaardigheden wenst te ontwikkelen om binnen een groep of organisatie participatieve processen en zelfsturing te genereren.

De training is gebaseerd op ervaringsleren en vereist dus een actieve deelname. De deelnemers leren de methodologie toepassen en gaan buiten met een panoplie aan communicatietechnieken.

De halve dag introductie is als eerste ervaring een voorbereiding op het trainingstraject maar kan ook los daarvan worden gezien. De 4-dagen-training zelf                                                            vormt een geheel.                                                                                    

Wie het trainingstraject wenst te volgen, krijgt lectuur toegestuurd en wordt gevraagd om deze grondig door te nemen. Met de vooraf opgedane kennis over de methodologie draagt u bij tot de kwaliteit en de impact van de opleiding.

 

Introductie 

Collectieve intelligentie is een kracht die organisaties de nodige creativiteit en efficiëntie geeft bij de uitdagingen waar ze vandaag voorstaan.

Een participatief beleid is gebaseerd op talenten en genereert toewijding, innovatie, zelforganisatie en persoonlijke voldoening. 

Objectief     Van meet af aan maken de deelnemers - experimenteel - kennis met de methodologie en vormen ze zich een beeld van de mogelijkheden binnen de kringen waarvan ze zelf deel uitmaken. (organisatie, groep, familie,…)

                                                                                                           Van 14u tot 18u

     Initiatie

 Tijdens deze initiatie-dag werken we met verschillende methodes en tools zoals integratieve besluitvorming, sociocratie, holacratie, agile, coaching, geweldloze communicatie, emotionele intelligentie,…

 

Objectief     De ervaring binnen het collectieve leerproces helpt de deelnemers om de filosofie van de methode te integreren.

         Van 10u tot 17u 

Participatieve processen begeleiden als animator

 Gedurende 3 dagen oefenen de deelnemers de rol van animator. Ze gaan, om beurt, zelf aan de slag met de verschillende methodes en krijgen gerichte feedback om hun persoonlijk leerproces te versterken.

 

Objectief     De deelnemers maken zich de rol van animator eigen en kunnen de belangrijkste technieken toepassen. Ze krijgen zicht op hun talenten en mogelijkheden.

                                                                                                           Van 10u tot 17u


Trainster

 

Opleidingsdata 2017


9 november van 14u tot 18u

 13, 15, 16 en 17 november van 10u tot 17u
Tarificatie 


450€  voor particulieren
740€  voor zelfstandigen of kleine organisaties 
van maximum 3 werknemers. 
1200€  voor organisaties met meer dan 3 werknemers.

Inlichtingen en inschrijving